این مجموعه با نام / شرکت توليدي بازرگاني كيميا شرق طلوع در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . *** فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان البرز ، شهرستان اشتهارد ، شهر اشتهارد شهرك صنعتي اشتهارد،بلوار ملاصدراي غربي،خ گلچهر۳ قطعات ۱۰/۲۶۷۹ و ۱۱/۲۶۷۹ و تلفن ۲۶۳۷۷۷۴۲۰۶ و دفتر مرکزی خيابان ستارخان-خ پاتریس لومومبا -پلاك۲۹ واحد۹ تلفن ۲۱۶۶۵۷۷۷۰۱ می باشد . *** تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده(۲۳۲۰) كك وفراورده هاي حاصل ازنفت(۲۳) با مجوز پروانه بهره برداري شماره ۱۰۰/۱/۲۱۱۳۲۴ و تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ برای پارافين جامد / پارافين جامد با کد کالایی ۲۳۲۰۵۱۲۳۷۲ /فعالیت در گروه کالایی کد ساخت فراورده هاي نفتي تصفيه شده(۲۳۲۰) كك وفراورده هاي حاصل ازنفت(۲۳) با مجوز پروانه بهره برداري شماره ۱۰۰/۱/۲۱۱۳۲۴ و تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ برای فوتس اويل / فوتس اويل با کد کالایی ۲۳۲۰۵۱۲۴۴۷ .

فهرست