درباره شرکت کیمیا شرق طلوع

چرا شرکت کیمیا شارژ طلوع؟

• سابقه و تجربه طولانی در زمینه صنایع پارافین
• استفاده از دانش و تکنولوژی روز در زمینه تولید پارافین
• تنوع در تولید محصولات در سایزها سفارشات مورد نیاز
• رضایتمندی و پاسخگویی مشتریان
• همکاری با شرکتهای معتبر

دورنما و اهداف

شرکت تولیدی و بازرگانی کیمیا شرق طلوع نه تنها در تهیه وتولید مواد مصرفی داخلی می کوشیده، بلکه در تولید و صادرات محصولات تولیدی خود به نقاط مختلف جهان از جمله خاور میانه، آسیا، افریقا، اروپا، امریکا و آمریکای جنوبی این موقعیت را نصیب این شرکت نموده تا با تأمین نیاز مستقیم مشتریان داخلی و خارجی خود و حذف واسطه از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت ، صادرکننده برترانتخاب شود. شرکت تولیدی و بازرگانی کیمیا شرق طلوع می کوشد تا با گسترش بیش از پیش ظرفیت صادرات از طریق بهینه سازی فروش در بازارهای بین المللی رتبه بهتری را نصیب خود کند
با این حال، می کوشد درارایه هر چه بهتر محصولات خود به مشتریان اعم از داخلی و خارجی پیشرفت زیادی داشته باشد .

فهرست